Menu

Právní seminář pro Společenství vlastníků


Pokračujeme v oblíbených právních seminářích zaměřených na problematiku rekodifikace občanského zákoníku a zákonu o obchodních korporacích v kontextu SV

Seznamte se s významnými změny a s jejich novou právní úpravou!

 

PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ

 

Důležité lhůty podle NOZ:

 • do 1.1. 2016 provedení změny názvu společenství,
 • do 1. 1. 2017 přizpůsobení stanov.


Od 1. ledna 2014 vstoupil v účinnost zákon č. 89/2012 Sb. - "nový občanský zákoník", který bude mimo jiné upravovat bytové spoluvlastnictví a právní rámec společenství bytových jednotek (zákon o vlastnictví bytů a nebytových prostor přestal platit k 31. 12. 2013).

Nabízíme Vám účast na semináři, který Vás seznámí s novou právní úpravou a připraví na změny, které podstatně zasáhnou do života ve Vašem bytovém domě.

Semináře jsou určeny zejména společenstvím vlastníků jednotek a laické veřejnosti se zájmem o problematiku bydlení.

Cílem školení je seznámit zájemce se změnami obsaženými v novém občanském zákoníku,  zákonu o obchodních korporacích a navazujících právních normách, které vešli v platnost k 1. 1. 2014, a připravit je na potíže spojené s jeho aplikací v praxi.

Právní školení pořádá občanské sdružení Pro náš dům pod metodickým vedením JUDr. Pavly Schödelbauerové, vedoucí právního oddělení odboru politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Lektorkou semináře bude advokátka JUDr. Jarmila Nedoma.

 

Pro koho je školení určeno?

 • společenstvím vlastníků bytových jednotek,
 • správcovským organizacích,
 • veřejnosti,

Jaká je přidaná hodnota tohoto školení?

 • porozumíte výkladu nových pojmů,
 • budete se lépe orientovat v právní terminologii,
 • budete připraveni na nové změny, které vstoupili v platnost k 1.1. 2014,

Témata semináře pro SV:

 • Relevantní právní úprava
 • Nové pojmy, výklad nových pojmů
 • Dům jako součást pozemku
 • Nové určení podílu na společných částech domu a pravidla pro rozpočítávání příspěvků na správu
 • Společné části domu
 • Nové stanovy společenství (rozdíly oproti stávající úpravě, shrnutí potřebných změn ve stanovách, lhůty pro přizpůsobení)
 • Způsob hlasování, hlasování mimo zasedání
 • Zálohy na služby, vyúčtování, splatnost vyúčtování
 • Oznamovací povinnost vlastníka
 • A další …

Kolik Vás to bude stát?

 • pro členy občanského sdružení Pro náš dům: 875,- Kč
 • pro ostatní zájemce: 2.120,- Kč

Místa a termíny:

Datum   Město   Místo   Adresa
13. 10.   Brno   Centrum Veveří   Veveří 102
             
22. 10.   Ostrava   Hotel Harmony   28. října 170
             
11. 11.   Plzeň   Hotel Primavera   Nepomucká 158/128
             
12. 11.   České Budějovice   Hotel Budweiss   Mlýnská 6
             
19. 11.   Pardubice   Hotel Zlatá štika   Štrossova 127
             
20. 11   Praha   Hotel ILF   Budějovická 15/743


Školení probíhá v čase od 9:00 do 14:00. Prezence účastníků začíná vždy 30 minut před začátkem semináře.

V ceně jsou zahrnuty studijní materiály i občerstvení. Po vyplnění přihlášky Vám budou na zadanou e-mailovou adresu zaslány údaje pro provedení platby. Vaše přihlášení bude kompletní až po zaplacení poplatku za školení. Neuhrazené přihlášky budou stornovány.

čsob
Naše poděkování patří společnosti Československá obchodní banka a. s., díky které jsme mohli tato právnická školení připravit.


Změna termínu vyhrazena. Aktuální informace o místech konání školení sledujte na webových stránkách www.pronasdum.cz.

Případné dotazy a vyřízení rezervace směřujte na telefonní číslo 721 184 237 (ve všedních dnech mezi 9–14 h) nebo na e-mail info@pronasdum.cz .