Menu

Přidružené členství v Pro náš dům z.s.

Pro náš dům z.s. je jedinou nedotovanou organizací v ČR, která poskytuje zdarma informace a poradenství pro veškeré subjekty vlastníků bytových domů. Pro svoji činnost samozřejmě peníze potřebujeme. Získáváme je dvojím způsobem:


 

1. Od partnerů, kterým záleží na informační osvětě v oblasti zvyšování kvality bydlení,

2. Od vlastníků domů za služby, které jako spolek poskytujeme,

3. Od přidružených členů za členské příspěvky, kdy příspěvek představuje předplacenou respektive výrazně zvýhodněnou službu.

 

Přidružené členství v PND má vazbu na bod 2. Hlavní výhodou přidruženého členství jsou slevy na všechny poskytované služby PND. Zde je stručný výčet aktuálně poskytovaných služeb a jejich cen pro členy a nečleny PND.

Služba

Cena (příp. sleva v %)

Přidružený člen PNDOS

Nečlen PNDOS

Přidružené členství v PNDOS (roční příspěvek)

1.000,- Kč + 50,- Kč/b.j.

 

Domovní internetová nástěnka (DIN)

 

 

Cena za roční provoz včetně úhrady domény

2.000,- Kč/rok

3.010,- Kč/rok

Domovní internetová nástěnka verze MINI

910,- Kč/rok

1.510,- Kč/rok

Odborné školení Nový občanský zákoník 2014 a  SVJ

875,- Kč

2.120,- Kč

Vzorové stanovy společenství vlastníků a bytových družstev

2.500,- Kč

3.000,- Kč

Snímkování infrakamerou včetně dopravy, vyhodnocení a závěrečné zprávy

4.840,- Kč

6.050,- Kč

Před rekonstrukcí + po rekonstrukci

7.260,- Kč

9.075,- Kč

Před rekonstrukcí + po rekonstrukci + před koncem záruční doby

8.712,- Kč

10.890,- Kč

Mytí a údržba fasády domu

10% sleva

Plná cena

Před dokončením je několik projektů, které budou vlastníkům domů představeny v rámci podzimních sympozií. Jedná se o projekty zaměřené na:

  • Právní stránku činnosti orgánů společenství
  • Technicko-správní stránku
  • Ekonomicko-hospodářskou stránku fungování domu

Všechny tyto projekty obsahují jak teoretickou vzdělávací část, tak praktickou část včetně podpůrných tiskopisů, formulářů a postupů. Projekty jsou připravovány k akreditaci MŠMT.

Přidružení členové PND budou mít k těmto materiálům přístup zdarma, stejně jako k poradenství navazujícím na absolvované semináře.